!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsens ansvar

Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning långsiktigt förvalta föreningens angelägenheter och genom ett aktivt arbete skapa mervärde för medlemmarna.

 

Område Ansvarig i första hand Ansvarig i andra hand
Fakturor  Stefan  Rolf 
Godkännande av nya medlemmar Lennart Stefan 
Soprum  Rolf Cecilia 
Hiss Rolf Cecilia 
Tvättstuga Rolf Cecilia 
Värmesystem  Rolf Cecilia 
Portkod  Cecilia  Andrea 
Agenda  Gustaf  Fredrik 
Protokoll Gustaf  Fredrik 
Utskrift av protokoll Gustaf  Fredrik 
Hemsida Fredrik  Jonas 
Styrelsemail Gustaf  Jonas
Släpande betalning av hyra  Stefan  Lennart 
Kontakt med mäklare  Stefan  Andrea 
Nycklar  Stefan  Andrea 
HSB Service  Stefan  Lennart 
Källargång, Mal/skräp Rolf  Jonas
Försäkringar  Lennart  Jonas 
     

Dokument

styrelsens_arbete_och_ansvar.pdf 2010-11-05