!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Uthyrning i 2a hand

Styrelsen beviljar uthyrning i 2a hand under förutsättning att särskilda skäl föreligger.  Godtagbar anledning till uthyrning i andrahand är studier eller arbete på annan ort.  Studier eller arbete skall kunna styrkas.

Medlemmens ansvar till föreningen kvarstår även under andrahandsuthyrningen.

2a handsuthyrning beviljas max 1år.

Ansökan om 2a handsuthyrning skall ALLTID göras till styrelsen.

Dokument

Andrahandskontrakt.doc 2010-11-05
ansökan_2a_handsuthyrning.pdf 2010-11-05