!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sophantering

Föreningen har avtal med Renova som ansvarar för sophämtning.

I fastigheten finns ett sopnedkast i varje trappuppgång - detta är avsett för hushållssopor.  Vissa grovsopor kan slängas i grovsoprummet på gården. 

Matrester och komposterbart material ska slängas i kompostpåsar i soptunnan i grovsoprummet.

Övriga sopor skall slängas på anvisad återvinningsstation - den närmaste finns på Calandersplatsen. 

Dokument

Sophantering.doc 2010-11-05