!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ventilation - OVK

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll utfördes 2009.

Fastighetens ventilationssystem är ett sk ”självdrag” och innebär att det sitter luftventiler i samtliga rum i samtliga lägenheter.  I köken är köksfläkten kopplad till ventilationssystemet och för att inte störa självdraget får fläkten inte innehålla en motor utan endast en fläktkåpa får installeras. 

Åtgärder gjordes i ett stort antal lägenheter där innehavare, bland annat, hade tagit bort och tapetserat igen ventiler, bytt ut badrumsdörrar och inte lämnat luftspalt samt monterat motordrivna köksfläktar osv. 

OVK arbetet innebar en stor kostnad för föreningen och det är viktigt att medlemmarna följer de regler som styrelsen upprättat för att ventilationen ska fungera.

Ventiler får under inga omständigheter tapetseras igen eller på annat sätt blockeras.

 

Dokument

VENTILATION_&_ÖPPNA_SPISAR.pdf 2012-01-31
INFORMATION_20091028.doc 2011-01-15