!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Renovering av lägenhet

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas en bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.

 

Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att visa hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.

 

Kom ihåg att Du ansvarar för det avfall som uppstår vid lägenhetsförändringen och som inte får kastas i grovsoprummet, t ex större rör, skåp, golvrester osv.

 

Fastighetens ventilation drivs av ett gemensamt fläktsystem och för att det skall fungera optimalt skall det finnas ventiler i samtliga rum i samtliga lägenheter. Det är inte tillåtet att byta köksfläkt eller utföra omfattande renoveringar av lägenheten utan att på förhand informera styrelsen. Vid byte av köksfläkt får endast FLÄKTKÅPA installeras.