!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Renovering av lägenhet

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas en bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.

 

Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att visa hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.

 

Kom ihåg att Du ansvarar för det avfall som uppstår vid lägenhetsförändringen och som inte får kastas i grovsoprummet, t ex större rör, skåp, golvrester osv.

 

Fastighetens ventilation drivs av ett gemensamt fläktsystem och för att det skall fungera optimalt skall det finnas ventiler i samtliga rum i samtliga lägenheter. Det är inte tillåtet att byta köksfläkt eller utföra omfattande renoveringar av lägenheten utan att på förhand informera styrelsen. Vid byte av köksfläkt får endast FLÄKTKÅPA installeras.

Utskriftvänlig version