!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Öppna Spisar

Fastighetens öppna spisar är fungerande och vid eldning ska följande beaktas för att inte rök ska läcka in i lägenheten eller till grannar. 

 

Varje öppen spis har en egen rökkanal nästan hela vägen ut i det fria, på skorstenstoppen är rökkanalerna förbundna med varandra i en samlingslåda för rökgasfläkten. Stannar fläkten kan rök störta ner i egen och grannars rökkanaler och tränga ut i lägenheterna, ett stängt spjäll bromsar men hindrar ej helt rök från att läcka in.

 

1. Se till att spjället är öppet.

2. Lyssna så att ni hör brandgasfläkten.

3. Se till att lägenhetens tilluftsventiler är öppna.

4. Öppna gärna ett fönster på glänt vid upptändning. Draget i eldstaden ska vara mycket bra.

5. Innan ni tänder elden, för upp en ihoprullad brinnande tidning i rökgången så att kallras undviks.

6. Börja med en mindre eld tills ni är säkra på att allt fungerar.

7. Elda därefter med cirka 3 kg ved per timme (det är vad spisarna är dimensionerade för).

8. Var uppmärksamma på draget i eldstaden. Märker ni en hastig förändring, släck elden så snabbt ni kan.